مطالب مرتبط با برچسب هوای آلوده

2019-10-02

اگر به فکر سلامت خود نیستید، در گلبهار خانه نخرید

هوای آلوده، این مشکل بزرگ قرن که کم کم تبدیل به یک فاجعه می‌شود، نتیجه ماشینیزم و گسترش آلاینده‌ها و سبک زندگی امروز بشر است. بی تردید در چنین شرایطی برخورداری از هوای پاک برای هر منطقه‌ای یک امتیاز به‌شمار می‌آید. در این مقاله از «آسامید» ضمن معرفی منطقه گلبهار مشهد به عنوان منطقه‌ای با هوای پاک به بیان مضرات هوای آلوده می‌پردازیم
چهارشنبه 10 مهر