مطالب مرتبط با برچسب معماری ایرانی اسلامی

2019-10-01

معماری ایران در دوره های مختلف

معماری ایران که با قدمتی هزاران ساله، خود یکی از بهترین نشانه‌های تمدن با شکوه این خاک عزیز است در حقیقت به دو دوره تاریخی تقسیم می‌شود که هر یک دارای ویژگی‌های خاص خود می‌باشد؛ معماری ایران پیش از اسلام که دارای دو سبک یا شیوه‌است، شیوه پارتی و شیوه پارسی و معماری ایران در دوره اسلامی که به چهار سبک خراسانی، رازی، آذری و اصفهانی تقسیم می‌شود. ما در این مقاله از «آسامید» به بررسی اجمالی معماری ایران در دوره‌های مختلف می‌پردازیم.
سه شنبه 9 مهر