مطالب مرتبط با برچسب قاسم آباد مشهد

2019-10-01

خرید آپارتمان در قاسم آباد مشهد

برای افراد میانسال و یا به اصطلاح، قدیمی‌ترهای شهر مشهد، قاسم آباد به عنوان اسم منطقه‌ای در این شهر، بسیار شناخته‌شده‌تر و قابل قبول‌تر از اسم و عنوان شهرک غرب است. اما «آسامید» تا این مرحله از کار خود که در دو مقاله از مقالات خود به معرفی این منطقه پرداخته است از این منطقه به احترام قدیمی‌ترها و نیز خواست ساکنین فعلی آن از هر دو اسم این منطقه نام برده‌است.