مطالب مرتبط با برچسب غرب کوهسنگی

2019-10-01

جهان آرا و نامجو؛ برادران ناتنی کوهسنگی

مناطق کوهسنگی، بهشتی، امیرکبیر و جهان آراء و بلوار نامجو همگی محلات قدیمی مشهد هستند که در نزدیکی هم قرار دارند. این محله‌ها از جمله محلات منطقه 8 شهرداری مشهد بوده که امکانات رفاهی نه چندان برابری نسبت به هم دارند و هرچه به سمت غرب کوهسنگی پیش می‌رویم، بیشتر شاهد این تبعیض ظاهری خواهیم بود. قصد «آسامید» از ارائه این مقاله، نادیده گرفتن تلاش مسئولین نیست بلکه تقاضایی‌ست برای توجه بیشتر مسئولان به همسان‌سازی محلات یک منطقه از نظر توزیع امکانات رفاهی و اجتماعی