مطالب مرتبط با برچسب شهرک غرب مشهد

2019-10-01

خرید خانه در شهرک غرب مشهد (قاسم آباد)

شهرک غرب مشهد یا به عبارتی قاسم آباد مشهد که در حدود 60 سال پیش، یک دشت و دیمه زاری دور و پرت افتاده در مشهد آن روز بود، اکنون از 12 محله مختلف و جمعیتی در حدود 312 هزار و 889 نفر تشکیل شده‌است. از نظر تیم محتوای «آسامید» خرید خانه در این شهرک یک انتخاب خوب به‌شمار می‌آید؛ از شما دعوت می‌کنیم این مقاله از آسامید را مطالعه بفرمایید تا مشخص شود که آیا شما نیز با نظر ما موافق هستید یا خیر.