مطالب مرتبط با برچسب حیوان خانگی

2019-10-01

هاشمیه؛ بهترین محله مشهد برای سکونت کسانی که حیوانات خانگی دارند

روزگاری بشر برای محافظت از خود و منافع خود در برابر بعضی از خطرات طبیعی از حیوانی به نام سگ استفاده می‌کرد. کم کم سگ در دل صحراها و چراگاه‌ها نگهبان گله و همدم چوپانان شد و امروزه انسان از سگ برای پرکردن خلأ تنهایی خود بهره می‌برد. «آسامید» بدون قضاوت در مورد خوب یا بد بودن این موضوع، امکانات منطقه هاشمیه مشهد را برای کسانی که حیوانات خانگی دارند، مورد بررسی قرار می‌دهد