قدرالسهم آپارتمان چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

2019-12-02
2 دقیقه زمان مورد نیاز برای مطالعه
قدرالسهم آپارتمان چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟
در یک نگاه کلی، معمولا تفاوت عمده‌ای بین آپارتمان‌های مختلف به چشم نمی‌آید، مخصوصا برای کسانی که از تجربه کافی در زمینه املاک برخوردار نیستند، معمولا تفاوت قیمت آپارتمان‌ها صرفا مربوط به موقعیت منطقه‌ای یا نهایتا قدمت آنها می‌شود، در حالی که عوامل مختلف دیگری نیز وجود دارند که نقش عمده‌ای در قیمت گذاری یک آپارتمان ایفا می‌کنند. در این مقاله از «آسامید» با یکی از این عوامل تاثیرگذار در قیمت یک آپارتمان یعنی قدرالسهم ونحوه محاسبه آن آشنا می‌شویم.

موارد زیادی در زندگی ما وجود دارد که تمایلی به یادگیری آنها از خود نشان نمی‌دهیم. چرا که سود و منفعتی برایمان در پی ندارد؛ به عنوان مثال هنگام عبور از کنار یک دکه روزنامه فروشی به طور اتفاقی چشممان به عبارتی می‌افتد یا لابلای صحبت دیگران کلمه‌ای می‌شنویم که معنایش برایمان نامعلوم است مثلا سال‌ها کلماتی همچون عرصه، اعیان، دانگ، مشاع، زیربنای مفید، قدرالسهم و… کلمات بسیار دیگری را خوانده یا شنیده‌ایم و هیچ تمایلی به دانستن معنای آن از خود نشان نداده‌ایم اما ناگهان در مرحله‌ای از زندگی در آستانه انتخاب مهمی مانند خرید خانه یا شاید فروش آن قرار می‌گیریم و اینجاست که این تعابیر و مفاهیم یکباره برایمان مهم شده و چه بسا عدم اطلاع از آنها موجب ضرر و زیان مالی ما نیز شود. یکی از این موارد، قدرالسهم است که تاثیر 5 تا 10 درصدی در قیمت آپارتمان دارد. در ادامه این مقاله به مفهوم قدرالسهم و نحوه محاسبه آن می‌پردازیم.    

قدرالسهم چیست؟

منظور از قدرالسهم آپارتمان، سهم هر واحد آپارتمان از زمین اختصاص داده شده به کل مجتمع آپارتمانی است. به منظور محاسبه قدرالسهم یک آپارتمان، متراژ کل ساختمان و متراژ عرصه دو عدد اصلی هستند.   

به میزان سهم هر واحد آپارتمان (اعیان) از زمین ملک (عرصه) قدرالسهم گفته می‌شود. حال برای روشن شدن موضوع مثالی می‌زنیم:

در یک ساختمان مسکونی به متراژ 500 متر 5 واحد مسکونی 300 متری وجود دارد؛ نحوه محاسبه قدرالسهم به شکل زیر می باشد:

متراژ کل ساختمان یعنی 500 را تقسیم بر تعداد واحدهای مسکونی یعنی 5 می‌کنیم که می‌شود 100؛ بنابراین قدرالسهم هر واحد 300 متری می‌شود 100

اما چنانچه متراژ آپارتمان‌ها متفاوت باشد، نحوه محاسبه به صورت زیر خواهد بود:

مثال: در زمینی به مساحت 500 متر 2 واحد 300 متری و 4 واحد 150 متری وجود دارد، قدر السهم واحد 150 متری 300 متریِ مفید می‌شود.

مفید کل مسکونی برابر است با: 1200 = (300*2) + (150*4)

قدر السهم واحد 150 متری برابر است با:

نحوه محاسبه قدر السهم