ثبت درخواست خرید
 ثبت رایگان ملک

صفحه نخست

ورود
ثبت نام

خرید

رهن و اجاره

مجله آسامید


نوع معامله را مشخص کنید:


رهن و اجاره آپارتمان 90 متری

2 سال پیش
مشهد، هاشمیه، هاشمیه ، هاشمیه 79 / پلاک 7
19 سال | 1 واحد | 2 طبقه | طبقه 2 | نما سرامیک | کفپوش پارکت | کابینت های گلاس
رهن 210,000,000 تومان | اجاره 0 تومان

فروش آپارتمان 112 متری

3 سال پیش
مشهد، هاشمیه، هاشمیه28، قطعه 25 سمت چپ
سند ملکی | 17 سال | 2 اتاق | 8 واحد | 4 طبقه | طبقه 4 | شمالی | نما آجر نما | کفپوش سرامیک | کابینت ام دی اف
قیمت کل 680,000,000 تومان

فروش آپارتمان 135 متری

3 سال پیش
مشهد، هاشمیه، هاشمیه 91/3، مجتمع خورشید بلوک E
سند ملکی | 3 اتاق | 66 واحد | 11 طبقه | طبقه 5 | شمالی | نما سنگ
قیمت کل 1,100,000,000 تومان

فروش آپارتمان 115 متری

3 سال پیش
مشهد، هاشمیه، هاشمیه 57، پلاک 3
سند ملکی | 2 اتاق | 8 واحد | 4 طبقه | طبقه 1 | جنوبی | نما سنگ | کفپوش سرامیک | کابینت های گلاس
قیمت کل 1,100,000,000 تومان

فروش آپارتمان 130 متری

3 سال پیش
مشهد، هاشمیه، هاشمیه 89
7 سال | 2 اتاق | 4 واحد | 3 طبقه | طبقه 1 | نما سنگ | کفپوش سرامیک | کابینت ام دی اف
قیمت کل 900,000,000 تومان

فروش آپارتمان 104 متری

3 سال پیش
مشهد، هاشمیه، هاشمیه 83
سند ملکی | 2 اتاق | 3 طبقه | طبقه 3 | دو نبش | نما سنگ | کفپوش سرامیک | کابینت ام دی اف
قیمت کل 650,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری

3 سال پیش
مشهد، هاشمیه، هاشمیه12
3 اتاق | طبقه همکف | کفپوش سرامیک | کابینت های گلاس
رهن توافقی | اجاره توافقی

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری

3 سال پیش
مشهد، هاشمیه، هاشمیه 21
3 سال | 2 اتاق | طبقه 2 | کفپوش سرامیک | کابینت ام دی اف
رهن 145,000,000 تومان | اجاره 1,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری

3 سال پیش
مشهد، هاشمیه، نبش هاشمیه 83، روبروی مجتمع کوه سر
4 واحد | طبقه 1 | کفپوش سرامیک | کابینت ام دی اف
رهن 80,000,000 تومان | اجاره 2,400,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری

3 سال پیش
مشهد، هاشمیه، اوایل هاشمیه 95
نوساز | 10 واحد | طبقه 5 | کفپوش سرامیک | کابینت های گلاس
رهن 50,000,000 تومان | اجاره 2,100,000 تومان