ثبت درخواست خرید
 ثبت رایگان ملک

صفحه نخست

ورود
ثبت نام

خرید

رهن و اجاره

مجله آسامید


نوع معامله را مشخص کنید:


رهن و اجاره آپارتمان 105 متری

1 سال پیش
مشهد، بلوار هنرستان، نسترن
3 سال | 2 اتاق | طبقه همکف | کفپوش پارکت | کابینت های گلاس
رهن 10,000,000 تومان | اجاره 2,550,000 تومان

فروش آپارتمان 185 متری

1 سال پیش
مشهد، بلوار هنرستان، برج راشل
نوساز | 3 اتاق | طبقه 5 | کفپوش پارکت | کابینت چوب
قیمت کل توافقی

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری

1 سال پیش
مشهد، بلوار هنرستان، هنرستان
8 سال | 2 اتاق | طبقه 5
رهن 200,000,000 تومان | اجاره توافقی

فروش آپارتمان 230 متری

1 سال پیش
مشهد، بلوار هنرستان، هنرستان
نوساز | 3 اتاق | 6 واحد | 6 طبقه | طبقه 5
قیمت کل 2,070,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 165 متری

1 سال پیش
مشهد، بلوار هنرستان، هنرستان 9
3 اتاق | 5 طبقه | طبقه 1 | کفپوش پارکت | کابینت ام دی اف
رهن 260,000,000 تومان | اجاره توافقی

فروش آپارتمان 110 متری

1 سال پیش
مشهد، بلوار هنرستان، هنرستان 19
سند ملکی | 12 سال | 2 اتاق | 4 واحد | 3 طبقه | طبقه 2 | شمالی | نما آجر سه سانت | کفپوش سرامیک | کابینت های گلاس
قیمت کل 780,000,000 تومان

فروش آپارتمان 100 متری

1 سال پیش
مشهد، بلوار هنرستان، هنرستان
سند ملکی | 2 اتاق | طبقه همکف
قیمت کل 850,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری

1 سال پیش
مشهد، بلوار هنرستان، هنرستان
4 سال | 2 اتاق | 3 طبقه | طبقه 3 | دو ممر | کفپوش پارکت
رهن 150,000,000 تومان | اجاره 1,000 تومان

فروش آپارتمان 105 متری

1 سال پیش
مشهد، بلوار هنرستان، هنرستان 31، ارشاد11 پلاک 36
سند ملکی | 16 سال | 2 اتاق | 6 واحد | 3 طبقه | طبقه 1 | دو نبش | نما آجر نما | کفپوش سرامیک | کابینت ام دی اف
قیمت کل 750,000,000 تومان

فروش آپارتمان 80 متری

1 سال پیش
مشهد، بلوار هنرستان، هنرستان 40، نبش چهارراه اول
سند ملکی | 13 سال | 2 اتاق | 5 واحد | 3 طبقه | طبقه 3 | دو نبش | نما سنگ | کفپوش سرامیک | کابینت ام دی اف
قیمت کل 515,000,000 تومان