ثبت درخواست خرید
 ثبت رایگان ملک

صفحه نخست

ورود
ثبت نام

خرید

رهن و اجاره

مجله آسامید


نوع معامله را مشخص کنید:


فروش آپارتمان 95 متری

10 ماه پیش
مشهد، بلوار عبدالمطلب، کریمی 4
7 سال | 2 اتاق | 3 واحد | طبقه 2 | کفپوش سرامیک | کابینت ام دی اف
قیمت کل 408,000,000 تومان

فروش آپارتمان 90 متری

11 ماه پیش
مشهد، بلوار عبدالمطلب، عبدالمطلب
نوساز | 2 اتاق | 1 واحد | طبقه 5 | کفپوش تک سرام | کابینت ام دی اف
قیمت کل 365,000,000 تومان

فروش آپارتمان 100 متری

11 ماه پیش
مشهد، بلوار عبدالمطلب، عبدالمطلب
2 سال | طبقه همکف | کفپوش سرامیک | کابینت ام دی اف
قیمت کل 310,000,000 تومان

فروش آپارتمان 100 متری

11 ماه پیش
مشهد، بلوار عبدالمطلب، عبدالمطلب 58
سند ملکی | 7 سال | 2 اتاق | طبقه 1 | شمالی | نما سنگ | کفپوش سرامیک | کابینت ام دی اف
قیمت کل 450,000,000 تومان

فروش آپارتمان 145 متری

11 ماه پیش
مشهد، بلوار عبدالمطلب، عبدالمطلب
نوساز | 2 اتاق | 1 واحد | طبقه همکف | کفپوش سرامیک | کابینت چوب
قیمت کل 610,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری

11 ماه پیش
مشهد، بلوار عبدالمطلب، عبدالمطلب
13 سال | 2 اتاق | طبقه همکف | کفپوش سرامیک | کابینت ام دی اف
رهن 10,000,000 تومان | اجاره 1,300,000 تومان

فروش آپارتمان 85 متری

11 ماه پیش
مشهد، بلوار عبدالمطلب، عبدالمطلب 30، حائری
سند قولنامه ای | 2 اتاق | 2 واحد | طبقه 4
قیمت کل 350,000,000 تومان