ثبت درخواست خرید
 ثبت رایگان ملک

صفحه نخست

ورود
ثبت نام

خرید

رهن و اجاره

مجله آسامید


نوع معامله را مشخص کنید:


رهن و اجاره آپارتمان 120 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار صارمی، صارمی
7 سال | 2 اتاق | طبقه همکف | کفپوش پارکت
رهن 30,000,000 تومان | اجاره 3,500,000 تومان

فروش آپارتمان 125 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار صارمی، صارمی
6 سال | 2 اتاق | 10 واحد | طبقه 5 | دو نبش
قیمت کل 1,250,000,000 تومان

فروش آپارتمان 150 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار صارمی، صارمی 37، پلاک 37
3 اتاق | 4 واحد | 3 طبقه | طبقه 3 | نما آجر نما | کفپوش سرامیک
قیمت کل 900,000,000 تومان

فروش آپارتمان 75 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار صارمی، صارمی 30
2 اتاق | 6 واحد | 3 طبقه | طبقه 3 | کفپوش سرامیک | کابینت ام دی اف
قیمت کل 600,000,000 تومان

فروش آپارتمان 76 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار صارمی، صارمی 52، چراغچی 131/1 پلاک:134
سند ملکی | 17 سال | 2 اتاق | 16 واحد | 4 طبقه | طبقه 1 | جنوبی | نما آجر نما | کفپوش سرامیک | کابینت های گلاس
قیمت کل 490,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار صارمی، صارمی 97
3 اتاق | 4 واحد | 4 طبقه | طبقه 2 | کفپوش تک سرام | کابینت های گلاس
رهن 200,000,000 تومان | اجاره 2,500,000 تومان

فروش آپارتمان 90 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار صارمی، صارمی 22
سند ملکی | 10 سال | 2 اتاق | 7 واحد | 3 طبقه | طبقه 1 | جنوبی | نما سنگ | کفپوش پارکت | کابینت های گلاس
قیمت کل 800,000,000 تومان

فروش آپارتمان 100 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار صارمی، صارمی 22/2، آل سیدان 3
سند ملکی | 10 سال | 2 اتاق | 3 طبقه | طبقه 3 | شمالی | نما سیمان | کفپوش پارکت | کابینت های گلاس
قیمت کل 750,000,000 تومان

فروش آپارتمان 95 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار صارمی، محدوده صارمی 36/11
5 سال | 2 اتاق | 5 واحد | 3 طبقه | طبقه همکف | دو ممر | نما سنگ | کفپوش سرامیک | کابینت چوب
قیمت کل 1,300,000,000 تومان

فروش آپارتمان 122 متری

3 سال پیش
مشهد، بلوار صارمی، محدوده صارمی
11 سال | 3 اتاق | طبقه 1 | کفپوش پارکت | کابینت چوب
قیمت کل توافقی