ثبت درخواست خرید
 ثبت رایگان ملک

صفحه نخست

ورود
ثبت نام

خرید

رهن و اجاره

مجله آسامید


نوع معامله را مشخص کنید:


فروش آپارتمان 71 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار شریعتی، شریعتی43، پلاک11
سند ملکی | 10 سال | 2 اتاق | 6 واحد | 3 طبقه | طبقه 2 | شمالی | نما آجر نما | کفپوش سرامیک | کابینت ام دی اف
قیمت کل 380,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار شریعتی، شریعتی 35
2 اتاق | 6 واحد | طبقه 1 | کفپوش سرامیک | کابینت ام دی اف
رهن 75,000,000 تومان | اجاره 1,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 180 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار شریعتی، 11
3 اتاق | 4 واحد | 2 طبقه | طبقه 2 | شمالی | کفپوش سرامیک | کابینت فلزی
رهن 100,000,000 تومان | اجاره 1,800,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 183 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار شریعتی، 53
سند ملکی | 4 سال | 3 اتاق | 5 طبقه | طبقه 5 | جنوبی | نما سنگ | کفپوش سرامیک | کابینت ام دی اف
رهن 180,000,000 تومان | اجاره 0 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار شریعتی، شریعتی 39/17
سند ملکی | 5 سال | 2 اتاق | 3 واحد | 2 طبقه | طبقه 2 | شمالی | نما سنگ | کفپوش سرامیک | کابینت ام دی اف
رهن 10,000,000 تومان | اجاره 2,000,000 تومان

فروش آپارتمان 90 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار شریعتی، شریعتی 58/14
سند ملکی | 2 اتاق | 10 واحد | 5 طبقه | طبقه 3 | شمالی | نما سنگ | کفپوش سرامیک | کابینت چوب
قیمت کل 540,000,000 تومان

فروش آپارتمان 60 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار شریعتی، شریعتی 39، 39/27
سند ملکی | 4 سال | متراژ زمین 200 مترمربع | 1 اتاق | 4 واحد | 3 طبقه | طبقه همکف | شمالی | نما سنگ | کفپوش تک سرام | کابینت ام دی اف
قیمت کل 360,000,000 تومان

فروش آپارتمان 91 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار شریعتی، بهورز6، پ 14
سند ملکی | 5 سال | متراژ زمین 350 مترمربع | 2 اتاق | 6 واحد | 3 طبقه | طبقه 2 | دو نبش | نما سنگ | کفپوش سرامیک | کابینت ام دی اف
قیمت کل 560,000,000 تومان