ثبت درخواست خرید
 ثبت رایگان ملک

صفحه نخست

ورود
ثبت نام

خرید

رهن و اجاره

مجله آسامید


نوع معامله را مشخص کنید:


رهن و اجاره آپارتمان 123 متری

3 سال پیش
مشهد، بلوار دلاوران، مجتمع چشم انداز
سند ملکی | 3 سال | متراژ زمین 54000 مترمربع | 2 اتاق | 85 واحد | 8 طبقه | طبقه 3 | شرقی غربی | نما ترکیبی | کفپوش سرامیک | کابینت ام دی اف
رهن 20,000,000 تومان | اجاره 3,500,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری

3 سال پیش
مشهد، بلوار دلاوران، مجتمع چشم انداز
سند ملکی | 3 سال | متراژ زمین 54000 مترمربع | 2 اتاق | 85 واحد | 8 طبقه | طبقه 5 | شرقی غربی | نما ترکیبی | کفپوش سرامیک | کابینت ام دی اف
رهن 20,000,000 تومان | اجاره 4,000,000 تومان

فروش آپارتمان 205 متری

3 سال پیش
مشهد، بلوار دلاوران، مجتمع چشم انداز
سند ملکی | 2 سال | متراژ زمین 54000 مترمربع | 3 اتاق | 110 واحد | 8 طبقه | طبقه 2 | دو نبش | نما ترکیبی | کفپوش پارکت | کابینت های گلاس
قیمت کل توافقی

فروش آپارتمان 136 متری

3 سال پیش
مشهد، بلوار دلاوران، چشم انداز
سند ملکی | 3 سال | متراژ زمین 54000 مترمربع | 2 اتاق | 170 واحد | 8 طبقه | طبقه 6 | شرقی غربی | نما ترکیبی | کفپوش سرامیک | کابینت ام دی اف
قیمت کل توافقی

فروش آپارتمان 114 متری

3 سال پیش
مشهد، بلوار دلاوران، چشم انداز
3 سال | متراژ زمین 54000 مترمربع | 2 اتاق | 170 واحد | 8 طبقه | طبقه 4 | شرقی غربی | نما ترکیبی | کفپوش سرامیک | کابینت ام دی اف
قیمت کل 1,026,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 181 متری

3 سال پیش
مشهد، بلوار دلاوران، مجتمع چشم انداز
سند ملکی | نوساز | متراژ زمین 54000 مترمربع | 3 اتاق | 80 واحد | 8 طبقه | طبقه 8 | شرقی غربی | نما ترکیبی | کفپوش سرامیک | کابینت های گلاس
رهن 500,000,000 تومان | اجاره 1,000 تومان

فروش آپارتمان 113 متری

3 سال پیش
مشهد، بلوار دلاوران، مجتمع چشم انداز
سند ملکی | 2 سال | 2 اتاق | 160 واحد | 11 طبقه | طبقه 2 | دو نبش | نما ترکیبی | کفپوش سرامیک | کابینت ام دی اف
قیمت کل 970,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 147 متری

3 سال پیش
مشهد، بلوار دلاوران، مجتمع چشم انداز
سند ملکی | نوساز | متراژ زمین 54000 مترمربع | 2 اتاق | 10 واحد | 11 طبقه | طبقه 5 | شرقی | نما ترکیبی | کفپوش سرامیک | کابینت های گلاس
رهن 20,000,000 تومان | اجاره 4,500,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان 176 متری

3 سال پیش
مشهد، بلوار دلاوران، مجتمع چشم انداز
سند ملکی | نوساز | 3 اتاق | 164 واحد | 11 طبقه | طبقه 8 | شرقی | نما ترکیبی
رهن 500,000,000 تومان | اجاره 1,000 تومان

فروش آپارتمان 120 متری

3 سال پیش
مشهد، بلوار دلاوران، مجتمع چشم انداز
سند ملکی | نوساز | 2 اتاق | 164 واحد | 11 طبقه | طبقه 6 | شرقی | نما ترکیبی | کفپوش سرامیک | کابینت های گلاس
قیمت کل 170,000,000 تومان