ثبت درخواست خرید
 ثبت رایگان ملک

صفحه نخست

ورود
ثبت نام

خرید

رهن و اجاره

مجله آسامید


نوع معامله را مشخص کنید:


رهن و اجاره آپارتمان 150 متری

1 سال پیش
مشهد، بلوار امامت، امامت
18 سال | 3 اتاق | 4 واحد | طبقه همکف | کفپوش سرامیک | کابینت های گلاس
رهن 150,000,000 تومان | اجاره توافقی

فروش آپارتمان 160 متری

1 سال پیش
مشهد، بلوار امامت، امامت
نوساز | 3 اتاق | 6 واحد | طبقه 6 | کفپوش تک سرام | کابینت چوب
قیمت کل 1,130,000,000 تومان

فروش آپارتمان 160 متری

1 سال پیش
مشهد، بلوار امامت، امامت
نوساز | 3 اتاق | طبقه همکف | کفپوش سرامیک | کابینت چوب
قیمت کل 1,600,000,000 تومان

فروش آپارتمان 150 متری

1 سال پیش
مشهد، بلوار امامت، امامت
6 واحد | طبقه 3 | کفپوش سرامیک | کابینت چوب
قیمت کل توافقی

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار امامت، امامت 27
نوساز | 3 اتاق | طبقه همکف | کفپوش سرامیک | کابینت چوب
رهن 290,000,000 تومان | اجاره 1,000 تومان

فروش آپارتمان 140 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار امامت، امامت 10
سند ملکی | 17 سال | 3 اتاق | 4 واحد | 3 طبقه | طبقه 2 | جنوبی | نما سنگ | کفپوش پارکت | کابینت ام دی اف
قیمت کل 1,120,000,000 تومان

فروش آپارتمان 170 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار امامت، امامت 14
نوساز | 3 اتاق | 6 واحد | 6 طبقه | طبقه همکف | کابینت چوب
قیمت کل توافقی

رهن و اجاره آپارتمان 180 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار امامت، امامت
4 سال | 3 اتاق | طبقه همکف
رهن 340,000,000 تومان | اجاره 500,000 تومان

فروش آپارتمان 115 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار امامت، 33
سند آستان قدس | نوساز | متراژ زمین 500 مترمربع | 2 اتاق | 18 واحد | 6 طبقه | طبقه 2 | دو نبش | نما سنگ | کفپوش تک سرام | کابینت چوب
قیمت کل 977,500,000 تومان

فروش آپارتمان 125 متری

2 سال پیش
مشهد، بلوار امامت، اوایل امامت
9 سال | 3 اتاق | 4 واحد | طبقه 3 | کفپوش پارکت | کابینت ام دی اف
قیمت کل 1,000,000,000 تومان